0

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy romix.pl prowadzony jest przez firmę Romix Company Sp. z o.o. z siedzibą 05-080 Izabelin ul. Bakaliowa 5, Mościska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000149805, NIP: 118-166-28-79, REGON: 015313279.

1.2 Sklep internetowy romix.pl sprzedaje towary za pośrednictwem sieci internetowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 Informacje znajdujące się na stronie internetowej romix.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży tj. kupna określonego produktu na warunkach podanych w Regulaminie. Po otrzymaniu zamówienia od Kupującego Sklep przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja zwrotna Sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem o zawarciu umowy sprzedaży.

1.4 Wszystkie towary dostępne w romix.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1 Sklep internetowy romix.pl prowadzi sprzedaż towarów zawartych w ofercie firmy Romix Company Sp. z o.o. w internecie.

2.2 Zamówienia za pośrednictwem romix.pl można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2.3 Realizacja poprawnie złożonego zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu na konto Sklepu przedpłaty za zamówiony towar i koszty transportu.

2.4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W razie braku towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

2.5 Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych po dopełnieniu warunków płatności przez Kupującego i skompletowaniu zamówionego towaru.

2.6 Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na koszt Kupującego.

2.7 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

2.8 Ewentualnych zmian w zamówieniu Kupujący może dokonać do momentu wystawienia paragonu lub Faktury VAT.

2.9 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT nie wymaga podpisu.

2.10 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru spowodowane błędnym adresem podanym przez Kupującego, oraz nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi niezależnymi od Sklepu.


3. CENY TOWARÓW

3.1 Wszystkie ceny towarów oferowanych w romix.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, a także wprowadzania nowych towarów do oferty romix.pl


4. PŁATNOŚCI

4.1 Sprzedaż towarów na stronie romix.pl prowadzona jest na zasadzie przedpłaty na konto, płatności przy odbiorze (odbiór osobisty).

4.2 Płatności za zakupiony towar dokonać należy na konto w BNP Paribas Bank Polska S.A., numer rachunku 22 1750 0012 0000 0000 2633 9669 .

4.3 W tytule wpłaty Kupujący zobowiązany jest do podania numeru zamówienia. W przeciwnym wypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe pomyłki.

 

5. REKLAMACJE I ZWROTY

5.1 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w następujących przypadkach: uszkodzenia mechanicznego w wyniku nieprawidłowego transportu, niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem lub wad fabrycznych towaru. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

5.2 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.

5.3 Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt wysłania zareklamowanego towaru do Kupującego ponosi Sklep.

5.4 Przy odbiorze przesyłki od kuriera, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy towar dotarł w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest do zażądania spisania przez kuriera protokołu szkodowego. Kopię protokołu, najlepiej wraz ze zdjęciem uszkodzenia należy przesłać drogą elektroniczną do Sklepu.

5.5 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Dotyczy to jednak tylko osób fizycznych, które nie potrzebują zakupionego towaru do celów związanych z pracą zawodową lub działalnością gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór na stronie internetowej Sklepu).

5.6 Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym, nieuszkodzony, nie może mieć śladów użytkowania i być w oryginalnym opakowaniu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest załączenie dowodu zakupu.

5.7 Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5.8 Sklep nie odbiera przesyłek pobraniowych.

5.9 Sklep ma obowiązek zwrotu płatności na konto Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jednakże Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do momentu otrzymania towaru i sprawdzenia jego stanu.

5.10 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, towar zostanie wymieniony zgodnie z dostępnością w magazynie na koszt Sklepu. W razie braku dostępności towaru w magazynie Kupującemu zostanie zwrócona płatność zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, lub towar zostanie wysłany – po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym – w późniejszym terminie.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest: Romix Company Sp. z o.o. z siedzibą 05-080 Izabelin ul. Bakaliowa 5, Mościska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000149805, NIP: 118-166-28-79, REGON: 015313279.
6.2 Złożenie zamówienia/Rejestracja
W trakcie składania zamówienia/rejestracji Kupujący proszony jest o podanie danych niezbędnych do wykonania usługi/założenia konta w sklepie internetowym dostępnym pod adresami www.romix.pl, www.spinkisamochodowe.pl, www.autoclips.pl:
1. imię i nazwisko– niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; w przypadku firm i instytucji wymagane są dodatkowye dane: nazwy firmy i numeru NIP;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu;
4. numer telefonu – niezbędny do przekazania kurierowi celem wykonania usługi dostawy lub kontaktu związanego z realizacją zamówienia;
Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiada Kupujący
Założenie konta jest opcją dodatkową, niewymaganą do złożenia poprawnego zamówienia w sklepie internetowym. Wymaga nadania dodatkowych danych: loginu i hasła.
Podczas składania zamówienia/rejestracji gromadzone mogą być też dane obejmujące adres IP użytkownika, datę i czas rejestracji/złożenia zamówienia, lokalizację urządzenia.
6.3 Przekazywanie danych osobowych
Dane Kupujących mogą być przekazywane do firm trzecich, tylko i wyłącznie w zakresie umożliwiającym wykonanie usług. Lista podmiotów obejmuje firmy kurierskie, banki, firmy świadczące usługi hostingowe.
6.4 Newsletter
Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Zapisu na listę subskrybentów można dokonać w następujący sposób:
1. Poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie pole na stronie głównej strony internetowej.
2. Zaznaczając zgodę na przesyłanie newslettera podczas rejestracji/składania zamówienia.
Wypisanie z listy newslettera jest możliwe poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na jeden z następujących adresów e-mail: [email protected] lub [email protected].
6.5 Prawa Kupującego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do danych osobowych Kupujący ma prawo do:
1. dostępu do danych osobowych;
2. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
4. przenoszenia danych osobowych;
5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W uzasadnionych przypadkach Administracja romix.pl może usunąć konto Kupującego.

7.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Kupującego Loginu i Hasła do romix.pl osobom trzecim.

7.3 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5 Wszelkie zdjęcia i publikacje umieszczone na stronie romix.pl są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody właściciela tj. Romix Company Sp. z o.o. jest zabronione.

7.6 Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dniu opublikowania. Nie dotyczą jednak Kupujących, którzy złożyli zamówienie przed opublikowaniem zmian.

7.7 Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015 roku. Ostatnia aktualizacja 25 maja 2018 roku.


[%carousel%]
Sklep internetowy CStore | Romix.pl 2005-2024. All Rights Reserved.
Kontakt ze sklepem

Zapraszamy do kontaktu